Thomas

Thomas
Middle Name:

H.

Last Name:
White
Section:
Row:
6
DOB:
2/3/1878
DOD:
12/24/1943