Thomas

Thomas
First Name: Thomas
Middle Name:

H.

Last Name: White
Section:
Row: 6
DOB: 2/3/1878
DOD: 12/24/1943