Thomas

Thomas
Middle Name

H.

Last Name
White
Section
Row
6
DOB
2/3/1878
DOD
12/24/1943