Merton

Merton
Middle Name

C.

Last Name
White
Section
Row
7
DOB
1905
DOD
1950