Merton

Merton
First Name: Merton
Middle Name:

C.

Last Name: White
Section:
Row: 7
DOB: 1905
DOD: 1950