Ora

Ora
First Name: Ora
Middle Name:

E.

Last Name: Burnham
Section:
Row: 11
DOB: 1884
DOD: 1953