simon

simon
First Name: simon
Middle Name:

M.

Last Name: mckie
Section:
Row: 15
DOB: 1865
DOD: 1952