Thomas

Thomas
First Name: Thomas
Middle Name:

B.

Last Name: Armitage
Section:
Row: 1
DOB: 6/20/1915
DOD: 12/4/1959