Thomas

Thomas
Middle Name

B.

Last Name
Armitage
Section
Row
1
DOB
6/20/1915
DOD
12/4/1959