Otis

Otis
First Name: Otis
Middle Name:

P.

Last Name: Starr
Section:
Row: 5
DOB: 9/29/1888
DOD: 10/3/1966